Mentor Centrum PDF

Munkaerő-piaci partnerség a hátrányos helyzetű foglalkoztatási csoportok bevonása érdekében a városrehabilitációs projekt megvalósításába –

 

A program helyszíne, és kötődése a projekt keretében tervezett fejlesztésekhez: a program akciókból és szolgáltatás biztosításából áll. A program „székehelye” a Hiemer-ház I. ütemében lévő iroda, ahol történik az akciók lebonyolítás, és szolgáltatás folyamatos biztosítása. A Hiemer-ház III. ütemében nem kerül kialakítása külön iroda a program részére, de a nagyobb közönséget vonzó rendezvények a rendezvényteremben lesznek megtartva.

A programelem végrehajtója a Vállalkozói Központ Közalapítvány, a székesfehérvári foglalkoztatási partnerség (MUPSZ program, www.mupsz.hu) gazda szervezete.

A program célja, hogy a projekt megvalósítása során nagy hangsúly kerüljön a hátrányos helyzetű csoportok bevonására foglalkoztatás vagy társadalmi munka útján. Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportnak számítanak az alacsony iskolai végzettségűek, pályakezdők, Gyes-ről, Gyed-ről visszatérők, tartósan regisztrált álláskeresők, 45 év feletti nők és 50 év feletti férfiak, romák, megváltozott munkaképességűek. A konkrét megvalósításba való bevonásra a projektgazdának a közbeszerzési törvény adta lehetőségei vannak, lévén, hogy a legtöbb alvállalkozó, szolgáltató közbeszerzés útján lesz kiválasztva. Arra azonban – a kiemelt projekt adatlap esélyegyenlőséggel kapcsolatos indikátorai közt – konkrét kötelezettséget vállal a projektgazda, hogy saját szervezetén belül, illetve az üzemeltetésbe bevont partnerek esetében maximálisan érvényre kívánja juttatni az esélyegyenlőségi szempontokat.

Ennek érdekében Mentor Centrumot hoz létre és működtet a projekt keretében, és a Mentor Centrum szolgáltatásain keresztül igyekszik javítani a foglalkoztatási szempontból hátrányos csoportok helyzetét.

A projekt tartalma:

Foglalkoztatást elősegítő támogató tevékenységek, szolgáltatások működtetéshez biztosítani önkénteseket, akik a saját szakterületükön elismert sikeres szakemberek, és akik a hátrányos helyzetű, elsősorban fogyatékkal élők, gyermeknevelésből munkába visszatérő nők és pályakezdő fiatalok foglalkoztatási esély növelésében hatékonyan részt tudnak venni, így közvetve hozzájárulnak új munkahelyek létrehozásához is.

A fejlesztés leírása:

A projektelem végrehajtása során „Mentor Centrum” kerül kialakításra, amely alkalmas egyéni és csoportos tanácsadások tartására. A Mentor Centrum kialakítása és infrastruktúra biztosítása a projekt keretében történik.

Az iroda működtetését az Önkormányzat olyan non-profit szervezeten keresztül biztosítja, amely gyakorlattal rendelkezik a munkaerő-piaci partnerség fenntartásában, foglalkozási rehabilitációban, mentori tevékenységben és képes arra, hogy magasan képzett önkénteseket szervezzen a szolgáltatások biztosításához.

A mentori tevékenységet, tanácsadást közismert, szakmailag kimagasló teljesítményű, tapasztalt, a szakterületükön jártas emberek végzik, önkéntes munka keretében, az általuk felajánlott időkeretben.

A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes, viszont az együttműködéseket szerződés szabályozza. A működési keret kidolgozása során az önkéntes munkára vonatkozó EU-s tapasztalatokat is felhasználjuk.

A szolgáltatások tartalma:

 • Munkáltatók részére, egyéni tanácsadás, mentorálás keretében tervezett témák
  • Foglalkozási rehabilitációs akkreditáció
  • Távmunka szervezése
  • Projektgenerálás, pályázati aktivitás növelése
  • Kapcsolatszervezés, lobbi tevékenység
 • Tanácsadás, mentorálás hátrányos helyzetű emberek részére
  • Piacképes tudás, felnőttképzés
  • Vállalkozóvá válás
  • Kapcsolati tőke erősítése
  • Pályaorientáció
  • Önismereti tréning
  • Kommunikációs tréning
  • Álláskeresési tréning

 

A program honlapja   Ősfehérvár program