Fő utca

Fő utca és környéke rehabilitációja

 


Projektelem célja a belváros vonzerejének növelése. A történelmi belváros rehabilitációs tevékenysége félbemaradt a Városház tér díszburkolásának befejezésével. A teljes Fő utca viziközmű-rekonstrukciója és átépítése szükségessé vált, egyrészt műszaki, másrészt városképi szempontból.
A közterület-fejlesztés keretében folytatódik a Fő utca díszburkolatának a megújítása, a műemléki környezethez méltó díszburkolat kialakítása, a Városház tértől Magyar Király Szálló előtti térig az elöregedett közművek cseréje. Az új burkolat kialakítását megelőzően szükséges az elöregedett közműveket (ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna, csapadékvíz-csatorna, elektromos kábelek) cserélni, figyelemmel a jelenleg meglévő és a későbbiekben szükségessé válható új vezetékek nyomvonalára is. A felújításba bevonásra kerülnek az érintett területen szolgáltató vállalkozások, biztosítva az üzletek felújítás alatti zavaratlan működését. A fejlesztés révén egységes városkép alakul ki, javul az érintett üzletek működési környezete.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata egy meghívásos pályázat keretében megbízta az M&M ARCHITEKTÉSZ Mérnöki Iroda Kft-t a Székesfehérvár, Fő utca rehabilitációs munkáihoz kapcsolódó szabadtér-építészeti kiviteli tervdokumentáció kidolgozásával. A Mérnöki Iroda által egy koncepcióterv készült is (lásd. lent), melynek része jelen projekt keretében megvalósuló beruházás is. A tervezett építés a jelenlegi aszfaltburkolatú úttest és járda elbontása után a teljes szélességű közterületi felület díszburkolatú átépítését jelenti. A Fő utca szűkebb környezetéhez tartozik a Városház tér és a Liszt Ferenc utca, ahol a felújítás során a kiskockakő burkolat fuga javítása, illetve a csatornafedelek süllyesztése történik meg.

 

A projekt által érintett terület a Mátyás király körúttól a Juhász Gyula - Lakatos utcák torkolatáig tart, továbbá tartalmazza a Magyar Király Szálloda előtti térnek a Színház É-i homlokzata közelében tervezett interaktív szökőkút elhelyezését. A terület burkolása 30 cm sormagasságú, 20; 30 és 40 cm hosszméretű gránit lapokból készül. A burkolóanyag 3 színárnyalatát egy, az Országalmától kiinduló burkolatba süllyesztett világítótestekből képzett „inda” motívum választja el. Megnő a terület növényállománya, részben a meglévő fák cseréjével, a kipusztult egyedek pótlásával, illetve a közművek által behálózott terület adta lehetőségektől függően új telepítésekkel.

Az úttest és a gyalogjárók közötti szintkülönbségek megszűnnek. Az új szintmagasságok úgy kerülnek kialakításra, hogy ahol a helyi adottságok engedik, az üzlethelyiségek bejáratánál az akadálymentes megközelítést biztosítani lehessen. Monokróm, de árnyalatában eltérő színű burkolat kerül megvalósítására, alapvetően a szürke szín 3 árnyalatával. Az árnyalatok közül a sötét is világosabb, mint a Városház téren meglévő kiskockakő, a legvilágosabb árnyalat pedig csaknem tört fehér színű lesz. Az egyes árnyalatok nem egy merev geometriai rendszerben kerülnek elválasztásra, hanem az Országalmától kiinduló, egyelőre csak a Fő utcán végigfutó organikus motívummal, „indával”. Az inda-motívumhoz csatlakozóan kialakított növénykazetták is a burkolati rendszer részét képezik. Egyes növénykazettákat az indavonal „körülölel”, míg más kazetták csoportban, szabadabban kerülnek elhelyezésre az inda vonal mentén. A különböző árnyalatú burkoló-köveket az indamotívumot kirajzoló burkolatba süllyesztett világítótestek választják el egymástól.

 

A beruházás időtartama: 2012. február – 2013. június

 

Fő utca látványképek 2012.